Soud pokračuje

23.01.2012 18:13
Ve středu 14.12.2011 proběhlo u vrchního soudü v Olomouci jednání o odvolání firmy Bentex proti zamítnutí žaloby na vyvlastnění pozemků pro těžbu bentonitu. Odvolací soud rozsudek zrušil a vrátil věc k novému projednání krajskému soudu v Brně. Z několka procesních vad, kvůli kterým byl rozsudek zrušen, je pro nás nejdůležitější fakt, že účastníkem řízení před soudem měla být i zahrádkářská organizace. Protože krajský soud se musí názorem odvolacího soudu řídit, na nové jednání by měli být zahrádkáři pozváni. Z věcného hlediska pak odvolací soud konstatoval, že existenci veřejného zájmu nemůže soud objektivně posoudit bez rozhodnutí ministerstva průmyslu o návrhu na odpis zásob. Tato zpráva je pro nás jak dobrá, tak i špatná. Dobrá v tom, že pokud firma Bentex bude chtít, aby se situace nějak vyřešila, bude muset doplnit návrh na odpis zásob tak, aby mohl být znovu podán. Špatná naopak proto, že firma může vyčkávat do doby, kdy skončí nájemní smlouva a tím pro ni odpadne jedna podstatná překážka. Měli bychom proto s městem začít co nejdřív jednat o nové nájemní smlouvě.
Petr Husár.

 

—————

Zpět