Osadní řád

 

   OSADNÍ ŘÁD

   Zahrádkářské osady Réna Ivančice

 

1.      Uživatelé jsou oprávněni užívat zahrádku jen k zahrádkářským účelům, především pro individuální zahrádkaření provozované uživatelem a členy jeho rodiny.

 

2.      Uživatelé jsou řádnými členy ČZS osady Réna a svědomitě se starají o přidělený pozemek (ošetření stromů a dalších porostů, účinně brání šíření plevelů apod.).

 

3.      Respektují sousedská práva dle zákonných norem. Snažit se o víkendech aby v osadě byla klidná a oddychová zóna (omezení hlučnosti - nadměrné hraní rádia). Spalování jen suchých produktů, jež nevydávávají zápach a nadměrný kouř (pálení odpadu povoleno: pondělí – sobota, v neděli klid (zákaz sekání trávy křovinořezy, pálení odpadu).

 

4.      Nenarušovat vzhled okolí osady nepovolenými skládkami odpadků, dodržovat pravidla slušného chování a neztěžovat pobyt okolním uživatelům.

 

5.      Aktivně se podílet se na udržování společných zařízení.

 

6.      Pobyt domácího zvířectva je povolen za předpokladu, že nebude závažně obtěžovat okolí.

 

7.      Nepředat zahrádku ani její část jinému uživateli (ani jako podnájem) včetně zapůjčení klíčů od osad.

 

8.      Uživatel zahrádky zodpovídá za osoby, které vstupují s jeho doprovodem na užívanou zahrádku nebo do osady či jejich společných zařízení.

 

9.      Všechny nesrovnalosti a neshody je oprávněn řešit výbor osady, který byl řádně zvolen na výroční členské schůzi v září 2004. K případným sporům může určit smírčí řízení.

 

10.       Způsob užívání zahrádky se řídí Osadním řádem, který byl schválen na členské schůzi osady dne 3.dubna 2005.Veškeré úpravy a změny podléhají odsouhlasení členskou schůzí.

 

 

                                                Předseda ZO ČZS: