PROČ NE

24.08.2009 16:39

 

Vzhledem k nevhodným geologickým podmínkám (členitý terén a příliš vysoká vrstva nadloží) je možno vytěžit na ivančickém nalezišti – lokalita Réna – z celkového odhadnutého množství nerostu 130 000 tun pouze přibližně 100 000 tun. Zbývající množství asi 30 000 tun vyhrazeného nerostu bentonitu zůstane i po ukončení případné těžby nadále v registrovaném nalezišti. Předchozí těžební organizace firma Bentonit Moravia s.r.o. a firma Dixalve CS s.r.o. vytěžily již na Réně 10 000 - 20 000 tun bentonitu. K vytěžení zbývá odhadem asi 80 000 tun, což představuje asi 2% z celkového množství této suroviny nacházející se na území ČR. Nyní není ekonomické ani technicky možné vytěžit celé ložisko. 

—————

Zpět