BOJ O BENTONIT POKRAČUJE

23.05.2011 10:06

Dne 25. května proběhlo u krajského soudu v Brně soudní řízení, ve kterém se firma Bentex žalobou proti městu Ivančice domáhala vyvlastnění pozemků pro těžbu bentonitu. K jednání bylo občanské sdružení Marsilka na základě naší žádosti  soudem přibráno jako další účastník řízení. Soudce žalobu zamítl s odůvodněním, že veřejný zájem na vytěžení ložiska nepřevyšuje oprávněné  zájmy vlastníka na ochranu životního prostředí, zachování zahrádkářské osady a rekreační využití pozemků.  Rozhodnutí soudu můžeme využít jako podstatný argument pro další jednání s firmou a dotáhnout do konce návrh na  odpis zásob. Asi se dá očekávat odvolání .firmy proti rozsudku, ale i tak jsme zase o kousek blíž  k tomu, aby se situace na Réně konečně vyřešila. Petr Husár

—————

Zpět