ZAHRÁDKÁŘI V IVANČICÍCH

04.02.2010 17:45

 

Zahrádkářství má v Ivančicích svoji tradici. Zaznamenána je činnost již z roku 1932. Rozvoj však nastal v 70. letech min. století.. V současné době je činnost kolem zahrádek organizována v Českém zahrádkářském svazu (ČZS), v Ivančicích jsou 4 základní organizace (ZO).

 

    ZO č.1. – hospodaří jako samostatná organizace ČZS od 1.1.1966, předtím pod ZO Retex. Ve stejném roce bylo dokončeno vybudování moštárny na ul. Jakuba Svobody (v činnosti dosud). V této době byly oblíbené tzv. Večery u krbu v kult. středisku dnešního penzionu Princ. Zde se konaly přednášky a další rozsáhlá kulturní činnost včetně výstav. Dlouholetým předsedou byl obětavý pan Jan Koudelka, následně pak pan Stanislav Blecha. Od výr. schůze v r. 2009 je předsedou ing. Branč.

    ZO č.1 sdružuje tyto osady: Za ústavem, Kocberky, VolvyV, Volvy VI, Malvy. Osady na soukromých pozemcích: Kocberky, Pancíře. Počet členů kolísal mezi 100 – 300. Za dlouholetou pěstitelskou činnost s výbornými výsledky byl vyznamenán nejvyšším oceněním Zlatou medailí ČZS člen této ZO pan František Čech. Své výpěstky dodává na výstavy v Olomouci, Brně aj.

 

    ZO č.2 Stříbský mlýn má hospodářskou smlouvu o trvalém užívání národního majetku ze dne 12.11.1980 o celkové výměře 50 152 m2. Tehdy byla zastoupena p. jar. Koudelkou a Přemyslem Šindelkou. Po nich se ujal funkce předsedy p. Josef Obršlík (tehdy byl Třešňový a Meruňkový sad dohromady). V Meruňkovém sadu krátce vykonával funkci předsedy p. Zd. Suchánek a od r. 1990 dodnes je předsedou pan Ladislav Hradil. V Třešňovém sadu byla zvolena paní Havlíčková. Rozdělení sadů se datuje od 1.9.2007.

    Třešňový sad eviduje 102 platících členů. Nový výbor se zaměřil na odkup zahrad do osobního vlastnictví, dokončuje se odkoupení pozemků pod chatkami. Velmi aktivní jsou pěstitelé vinné révy, kteří pořádají soutěže o nejlepší víno v regionu. Je snaha o další společné a společenské aktivity. Řada členů je mimo Ivančice, především z Brna.

    Meruňkový sad má 36 členů, pozemky má pronajaty od města Ivančice. ZO řeší problémy spojené s restitucí pozemků. Doufejme, že jednání budou úspěšně dokončena ve prospěch zahrádkářů.

    Oba dva sady jsou nyní samostatné, mají svůj výbor a právní subjektivitu jako neziskové organizace (což jsou všechny ZO ČZS)

 

     ZO č.3 – osada Réna: Založení osady Réna se datuje do roku 1980 – 1984, kdy byly zhotoveny plány, upravena příslušná lokalita a vyměřeny pozemky. Nutné bylo oplocení osady (215 sloupků, 750 m pletiva). Bylo nutno upravit cesty a zavést vodu do osady. Vybudována byla řada chatek. Při zahájení činnosti v r. 1984 bylo celkem 128 členů. Mnoho práce bylo v této době vykonáno pod vedením předsedy p. Josefa Kynce. Po něm v r. 2004 převzal funkci předsedy pan Zdeněk Jaroš a od března 2009 pan Jiří Sova. V současné době je v evidenci 119 členů, řada z nich je z Brna. Výměra užívané půdy činí 1,84 ha.

     Od roku 1992 je osada v ohrožení , neboť pod zahrádkami se vyskytuje nerost bentonit. Zatím se daří odmítat těžbu, zahrádkáři věří, že budou moci hospodařit na pozemcích alespoň do roku 2014, kdy končí 30 letá doba o pronájmu od majitele, města Ivančice.

     Po roce 2004 nastalo oživení činnosti nejen po stránce administrativní ale i společenské. Mnohé bylo uděláno v oblasti brigádnické činnosti. Pravidelně jsou vyhodnocováni zahrádkáři, kteří se vzorně starají o pronajatý pozemek.

 

Pro kroniku města Ivančice dle podkladů od předsedů ZO sepsal J. Flíček.

Ivančice 4.1.2010

—————

Zpět