SOUČASNÁ SITUACE

24.08.2009 16:44

 

V současné době vlastní těžební práva firma Bentex Bohemia s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích. V únoru 2009 předložili zástupce firmy (mgr.ing.Martin Zvěřina) „Prezentaci základních podmínek těžby bentonitu v dobývacím prostoru Ivančice-Réna společností Bentex Bohemia s.r.o.“ městu Ivančice, které je vlastníkem dobývacího prostoru. Po opakovaných jednáních rozhodla rada města neudělit souhlas k těžbě a ke vstupu na uvedené pozemky.

—————

Zpět