SCHŮZE VÝBORU

24.03.2009 18:05

Schůzka výboru ZOČSZ Réna se koná každý první čtvrtek v měsíci v 18.00 hod. ve vinárně p. Komarova

—————

Zpět