NAŠE STANOVISKO

24.08.2009 16:47

 

Nutno uvést, že v části dotčené lokality mají užívací právo zahrádkáři ČZS Ivančice-Réna. (viz obr.1) Platné smlouvy o užívání končí v roce 2014. Případnou těžbou by bylo dotčeno 38 zahrádkářů přímo, zbytek osady nepřímo, což by mohlo mít za následek zánik osady jako celku. Proběhla řada jednání na úrovni města, kraje a krajského soudu. Jako zahrádkáři věříme a spolu s námi mnoho ivančických občanů a občanských sdružení, že k těžbě nedojde a ráz krajiny na Réně a pod Rénou zůstane zachován. (viz obr.2 a 3) 

 

  V Ivančicích dne 6.srpna 2009                                           Výbor osady Réna Ivančice ČZS

—————

Zpět