CO JE TO BENTONIT

24.08.2009 16:36

 

Je to reziduální (zbytková) hornina vznikající zvětrávacím procesem sopečných hornin, velmi jemnozrnný jíl se značnou absorpční (pohlcovací) schopností, obsahuje hlavně montmorillonit, barva je bílá nebo nažloutlá. Použití je dost všestranné, chovatelství (podestýlka), čištění odpadních vod (pohlcovač ropných látek), ve slévárenství pro syntetické formovací směsi, stavebnictví (těsnící hmoty), jako přísada do keramických hmot a nátěrových hmot, ve farmacii (přísada do mastí), potravinářství (např. čiření vína) a dokonce zemědělství. Dobývací prostory vyhrazeného nerostu bentonitu v České republice dosahují 187,83 ha. Ivančické ložisko představuje 3,9% z celkové plochy všech dobývacích prostorů u nás. Podle jakosti je ivančický bentonit zařazen do skupiny vhodné pouze pro průmyslové využití ve slévárenství.

—————

Zpět