Archiv článků

07.08.2009 12:49

FLORA OLOMOUC

20.-23. srpna 2009 naleznete v Olomouci mezinárodní zahradnickou výstavu a veletrh, letní zahradnické trhy, prodej květin, mechanizace, pomůcek a potřeb.

—————

24.08.2009 16:36

CO JE TO BENTONIT

  Je to reziduální (zbytková) hornina vznikající zvětrávacím procesem sopečných hornin, velmi jemnozrnný jíl se značnou absorpční (pohlcovací) schopností, obsahuje hlavně montmorillonit, barva je bílá nebo nažloutlá. Použití je dost všestranné, chovatelství (podestýlka), čištění odpadních vod...

—————

24.08.2009 16:39

PROČ NE

  Vzhledem k nevhodným geologickým podmínkám (členitý terén a příliš vysoká vrstva nadloží) je možno vytěžit na ivančickém nalezišti – lokalita Réna – z celkového odhadnutého množství nerostu 130 000 tun pouze přibližně 100 000 tun. Zbývající množství asi 30 000 tun vyhrazeného...

—————

24.08.2009 16:44

SOUČASNÁ SITUACE

  V současné době vlastní těžební práva firma Bentex Bohemia s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích. V únoru 2009 předložili zástupce firmy (mgr.ing.Martin Zvěřina) „Prezentaci základních podmínek těžby bentonitu v dobývacím prostoru Ivančice-Réna společností Bentex...

—————

24.08.2009 16:47

NAŠE STANOVISKO

  Nutno uvést, že v části dotčené lokality mají užívací právo zahrádkáři ČZS Ivančice-Réna. (viz obr.1) Platné smlouvy o užívání končí v roce 2014. Případnou těžbou by bylo dotčeno 38 zahrádkářů přímo, zbytek osady nepřímo, což by mohlo mít za následek zánik osady jako...

—————

24.08.2009 16:51

Obr.1 etapa C-část osady postižená případnou těžbou

—————

24.08.2009 16:53

Obr.2 situace po případném vytěžení ložiska

—————

24.08.2009 16:55

Obr.3 situace po případném vytěžení ložiska s orientačními body

—————

24.08.2009 17:18

ZÁJEZD

na výstavu "ZEMĚ ŽIVITELKA" v Českých Budějovicích se uskuteční v sobotu 29.8.2009, odjezd je v 6.00 hod od Besedního domu. Všichni přihlášení by měli obdržet základní informace. 

—————

24.08.2009 17:45

NĚCO O BENTONITU

Pokud vás zajímá problematika těžby bentonitu, klikněte na heslo BENTONIT V IVANČICÍCH v MENU.

—————