OZNÁMENÍ
Výbor ZO ČZS Réna žádá všechny členy základní organizace kteří mají podnájemní smlouvu o užívání pozemku v zahrádkářské osadě aby podepsali formulář týkající se nakládání a zpracování osobních údajů (GDPR). Akce proběhne 22. září mezi 14. a 15. hodinou v prostoru parkoviště zahrádkářské osady Réna. Děkujeme.

Výborová schůze

Příští schůze výboru se koná 16. 10. 2018 v 18.00 ve vinárně Komarov. Všichni členové ZO ČZS Réna kteří mají připomínky k fungování osady i případní noví zájemci o členství jsou zváni.

 


INFORMACE

07.11.2014 08:52

PACHTOVNÍ SMLOUVA - plné znění - zde

—————