Výborová schůze

Příští schůze výboru se koná 2. 5. 2018 v 18.00 ve vinárně Komarov. Všichni členové ZO ČZS Réna kteří mají připomínky k fungování osady i případní noví zájemci o členství jsou zváni.

 


Od 1. 1. 2018 budou k dispozici v osadě Réna tři pozemky, jeden s chatkou a zavedenou vodou, druhý pouze s trvalými porosty - cena dohodou, zájemci ať se obrací na členy výboru.


INFORMACE

07.11.2014 08:52

PACHTOVNÍ SMLOUVA - plné znění - zde

—————