Výborová schůze

Příští schůze výboru se koná 5. 9. 2018 v 18.00 ve vinárně Komarov. Všichni členové ZO ČZS Réna kteří mají připomínky k fungování osady i případní noví zájemci o členství jsou zváni.

 


INFORMACE

07.11.2014 08:52

PACHTOVNÍ SMLOUVA - plné znění - zde

—————