Vážení zahrádkáři,

z důvodu právní úpravy týkající se pronájmu půdy z roku 2014 neodpovídají v současné době naše smlouvy dané úpravě.

Z výše uvedeného důvodu musíme naše smlouvy podle této změny upravit. Podepisování nových smluv bude probíhat ve třech termínech na zahrádce Restaurace Réna:

1. termín 13. 7. 14:00 - 15:00

2. termín 10. 8. 14:00 - 15:00

3. termín 31. 8. 14:00 - 15:00

Tímto vás žádáme o spolupráci při podpisu nových smluv a to nejpozději do 31. 10. 2019.


Výborová schůze

Příští schůze výboru se koná 4. 9. 2019 v 18:00 ve vinárně Komarov. Všichni členové ZO ČZS Réna kteří mají připomínky k fungování osady i případní noví zájemci o členství jsou zváni.

 


BRIGÁDA - děkujeme všem co se zúčastnili.