OZNÁMENÍ
Výbor ZO ČZS Réna naléhavě žádá všechny členy základní organizace aby podepsali formulář týkající se nakládání a zpracování osobních údajů (GDPR). Formulář lze podepsat kdykoliv po domluvě na číslech 739 126 542 nebo 724 451 995 a nebo 12. 12. 2018 18:00 - 19:00 v prostoru vinárny Komarov. Formuláře je třeba podepsat do konce listopadu, nepodepsání může vést až k ukončení členství v ČZS. Děkujeme.

Výborová schůze

Příští schůze výboru se koná 9. 1. 2019 v 18:00 ve vinárně Komarov. Všichni členové ZO ČZS Réna kteří mají připomínky k fungování osady i případní noví zájemci o členství jsou zváni.

 


INFORMACE

07.11.2014 08:52

PACHTOVNÍ SMLOUVA - plné znění - zde

—————