Výborová schůze

Příští schůze výboru se koná 1. 2. 2017 v 18.00 ve vinárně Komarov. Všichni členové osady i případní zájemci o členství jsou srdečně zváni.

 


  ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Brno-venkov

 

Vážení přátelé
Naše územní rada jako každoročně pořádá pro zahrádkáře z Jihomoravského kraje Jihomoravský zimní oblastní kurz. Tento kurz spadá do kategorie oblastních školení oblastních odborných instruktorů (OŠ-OOI) pořádaných oblastními školícími středisky (OŠS) územních rad Českého zahrádkářského svazu. Na rozdíl od ostatních OŠ-OOI je náš kurz koncipován pro širokou zahrádkářskou veřejnost. Jeho účastníkům (cca 50-100 osob) budou odborníky z MZLU a z praxe přednášeny přednášky na různá témata z oblasti zahradnictví. Na tento kurz si Vás dovolujeme pozvat.
Kurz bude probíhat během osmi sobot od listopadu do března v čase od 900 do 1300hod. Přednášky budou probíhat v Brně v sále na Křenové 67 (nad ÚR Brno-město). Je to tramvajemi č. 8, 9 a 10 nebo trolejbusy 31 a 33 zastávka Masná (druhá od hl. nádraží). Z autobusového nádraž� � na Zvonařce je možno dojít pěšky ulicí Čechyňskou (dle přiložené mapky) nebo přes hlavní nádraží. 
Letošní kurz jsme jako obvykle připravovali ve spolupráci s Prof. Ing. Vojtěchem Řezníčkem, CSc.; za územní radu se přípravy kurzu zúčastnil místopředseda územní rady Ing. Jiří Procházka, na kterého se můžete obracet telefonem na číslo 739 382 426 nebo e-mailem na adresu prochazka.czs@email.cz, a komise složená ze zástupců Brno-venkov, Znojmo a Uherské Hradiště.
Přednášky jsou věnovány cibulovým zeleninám, teplomilným plodinám, semínkování, léčivým rostlinám, historii pěstování révy vinné a historii tvarů ovocných dřevin, vermikompostům, včelám a jejich produktům, vázaní květin, letničkám k řezu, Konzervaci zelenin mléčným kvašením, sortimentu brambor novinkám v odrůdách peckovin a skořápkatého ovoce. V rámci kurzu představíme tak� � zahradní centrum Brabec a  sortiment  osiv společnosti MORAVOSEED CZ a.s. Na konec kurzu zajistíme terénní cvičení na ŠLP Mendelovy univerzity v Žabčicích, které proběhne v rámci polního dne univerzity.

Přesto, že přednášející jsou většinou vysokoškolští vyučující a odborníci z praxe, tím i nejvyšší kapacity ve svém oboru v naší republice, jsou přednášky podávány srozumitelně i pro poučeného laika, jímž většina zahrádkářů je. Proto se nebojte na ně přijít a popřípadě pozvat i své přátele. Kurz je pro členy ČZS (po předložení platného průkazu) zdarma. Proto této šance využijte a přijďte.

Na setkání se těší   Za územní radu ČZS Brno venkov
Ing. Jiří Procházka
 
Jihomoravský zimní oblastní kurz ČZS 2016-2017
OŠ-OOI (oblastí školení oblastních odborných instruktorů)

Předn ášky probíhají na ulici Křenová 67, v II. patře

 

12.11.2016,
 900 Ing. Aleš Jezdínský, Ph.D.
MZLU Brno ZF Lednice na Moravě Ústav zelinářství a květinářství:
Cibulové zeleniny
 1100  Ing. Blanka Kocourková CSc.
MZLU Brno AF Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství:
Možnosti pěstování teplomilných plodin v podmínkách jižní Moravy
26.11.2016

 900 Semínkování, teoretický úvod do sdílení amatérských osiv

 1100 Doc.PharmDr. Petr Babula, Ph.D., docent farmakologie: 
Ústav přírodních léčiv, palackého 1/3, Farmaceutická fakulta VFU Brno,
Léčivé rostliny
10.12.2016 900 Ing. Jiří Brabec
Majitel zahradního centra
Představení společnosti Zahradní centrum Brabec

 1100 Ing. Libor.Růžička
MORA VOSEED CZ a.s.
Představení sortimentu semen
7.1.2017

 900 Mgr. Martin Markel, Ph.D. 
Masarykova univerzita, FF Historický ústav
Historie pěstování Révy vinné
 1100 Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
MZLU Brno ZF Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin:
Historický vývoj pěstovaných tvarů ovocných dřevin
 

Přednášky probíhají na ulici Křenová 67, v II. patře
21.1.2017 900 Ing. Petr Filip
Chov, poradenství a prodej kalifornských žížal
Vernmikomposty
 1100 Ing. Antonín Pavlíček  
Český včelařský svaz
Včely, včelaři a včelí produkty  

11.2.2017
 900 Felklová Dana
Střední zahradnická škola Rajhrad
Vázání květin 
 1100 Doc. Dr. Ing Jiří Uher 
MZLU Brno, ZF, Ústav zelinářství a květinářství 
Letnič ky k řezu
25.2.2016 900 Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin            Mendelova univerzita v Brně: 
Konzervace zelenin mléčným kvašením  - mikrobiologické aspekty kvašení a skladování kvašených zelenin
 1100 Ing. František Štefánek
Sativa Keřkov a.s. :
Sortiment brambor společnosti

11.3.2015
 900 Bc Tomáš Jan
ÚKZÚZ ZS Lysice: 
Novinky v odrůdách peckovin
 1100 Bc Tomáš Jan
ÚKZÚZ ZS Lysice: 
Novinky a trendy ve skořápkatém ovoci

Termín bude upřesněn později  Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., Ing. Blanka Kocourková CSc.
Terénní cvičení v rámci polního dne na ŠLP V Žabčicích


Změna programu vyhrazena, aktuální změny na www.zahradkari.cz

 

 
Přednášky budou probíhat v Brně v sále na Křenové 67 (nad ÚR Brno-město). Je to tramvajemi č. 8, 9 a 10 zastávka Masná (druhá od hl. nádraží), nebo trolejbusy 31 a 33 zastávka Čechyňská (druhá od hl. nádraží). Z autobusového nádraží na Zvonařce je možno dojít pěšky ulicí Čechyňskou (dle přiložené mapky) nebo tramvají přes hlavní nádraží.

 

  Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu
Brno-venkov
Křenová 67, 602 00 Brno, č.zo: 603000, IČO: , tel. 774 425 394, 777 719 876

 


V sobotu 27. srpna jsme jeli na zájezd do Kroměříže na Floriu a Květnou zahradu. Bylo se tam na co dívat, takže si každý přišel na své. Počasí nám přálo a výlet se nám vydařil, jenom je škoda,že ze strany zahrádkařů byl malý zájem. Mira

 


INFORMACE

07.11.2014 08:52

PACHTOVNÍ SMLOUVA - plné znění - zde

—————